Felépítésünk


A SZISZ elsődleges célja az egyetemi oktatást kiegészítve a reális, kritikus gondolkodás elősegítése, valamint a nyitott, innovatív értelmiségi szakemberré válás ösztönzése. Szakkollégiumként határozottan kiállunk a szerveztünk alapját jelentő demokratikus, alulról szerveződő, önkormányzatiságra épülő felépítés mellett. Ennek megfelelően függetlenek vagyunk külső szervezetektől, minden felmerülő kérdésben az aktív tagság dönt. A legfontosabb stratégiai kérdésekben a minden tagot magában foglaló Kollégiumi Gyűlés határoz, míg a koli mindennapi életének ügyeit és kérdéseit az egyes szervezetek ülésein vitatjuk meg.

A Diákbizottság a szakkollégium döntéshozó és operatív ügyeiért felelős szervezete. Feladatai: rendezvényeink és táboraink szervezése, a költségvetés összeállítása, a működést finanszírozó pályázatok összeállítása. De a DB foglalkozik a SZISZ stratégiájának megalapozásával és alakításával is. Élén a DB-titkár áll, aki a munka koordinálásán túl a szakkoli képviseletéért is felel minden más külső szereplő felé.
A szakkollégium szakmai rendszeréért az SZTT felel. Ők szervezik mind a sávos, mind az ismeretbővítő kurzusokat. Ők tartják a kapcsolatot a tanárokkal, és a félév végén ők ellenőrzik a beszámolókat, melyek minden kurzus teljesítésének követelményét képezik. A kurzusok felügyeletén kívül szakmai rendezvényeket, konferenciákat szerveznek. Ősszel és tavasszal is TDK teaházzal készülnek, és elő-TDK megrendezésével is segítik a tagság sikeres szereplését.
A Felvételi Bizottságnak alapvetően négy feladatköre van. Ősszel a legnagyobb hangsúlyt az Újonnan Felvett (ÚF) évfolyam szocializálására és összeszokására fekteti. Programokat szervez a tagságnak és odafigyelnek a kollégium belső életére. Ezen kívül a FEB feladata a szakkoli marketingje, előadások, kiülések és táborok szervezése. Törekednek arra, hogy minél több első- és másodéves egyetemistához eljusson a SZISZ jó híre és bevonzza őket szakmai és közösségi életébe. Végül munkájuk megkoronázásaként májusban lebonyolítják a felvételi döntést és megválasztják a SZISZ új évfolyamát.
A Széchenyi István Szakkollégium a demokratikus önszerveződés alapelvének megfelelően legfőbb döntéshozó szerve a Kollégiumi Gyűlés, ahol minden tagnak szavazati joga van, választhat és választható. Ez a fórum hivatott arra, hogy megalkossa és módosítsa a kollégium szervezeti és működési szabályzatát, illetve személyi kérdésekben, tisztségviselők választásában döntsön. Továbbá a SZISZ egészét érintő hosszú távú, stratégiai kérdések megvitatásának a Kollégiumi Gyűlés ad teret.

Adó 1%


Ha tetszik Neked, amit csinálunk, akkor támogathatod szakkollégiumunk működését adód 1 százalékával!

A Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány adószáma:

19011802-1-43

ÚNKP


Szakkollégiumunk két tagja az elmúlt tanévben az Új Nemzeti Kiválóság Program segítségével folytathatott kutatást. A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése. Székely Anna munkája itt olvasható, Baksai Csilla dolgozata pedig innen tölthető le.